شماره تماس

۰۱۳۴۱۲۱۰۴۷۳

ایمیل

lab.msv2023@gmail.com

آدرس دفتر

لاهیجان، میدان انتظام – ساختمان ونوس – طبقه اول – واحد یک
ارتباط با مهام سیال